Milyen kreatívak a magyar hatóságok, ha feljelentést kell elutasítaniuk!

bűnügy
2016 augusztus 03., 13:45
comments 157
 • Van olyan, hogy egy alpolgármester feltűnően olcsón jut lakáshoz.
 • Megesik, hogy egy minisztérium rohadt sok pénzért rendel tanulmányt a kazah juhtenyésztésről.
 • Az sem példa nélküli, hogy egy egyetem több ezer fontért vásárol magának díjat.
 • Ilyenkor az is megesik, hogy ellenzéki politikusok feljelentést tesznek.
 • A hatóságok pedig elutasítják ezeket.

„Önmagában az ingatlan forgalmi értékének csökkentése bűncselekmény elkövetésének egyszerű gyanúját sem kelti”

A BRFK Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Korrupciós Bűnözés Elleni Főosztálya ezzel az indoklással utasította el Juhász Péter feljelentését, amit Szentgyörgyvölgyi Péter, az V. kerület akkori alpolgármestere, későbbi polgármesterének Szerb utcai lakásvásárlása miatt tett hűtlen kezelés és csalás gyanújával. Hogy mi történt?

Szentgyörgyvölgyi 25 százalékos bérlői kedvezménnyel, 19,1 millióért vett meg a 110 négyzetméteres lakást, amit 2013-ban 25,47 millió forint értékűre becsült az önkormányzat, bár egy évvel és egy 107 millió forintos házfelújítással korábban még szerintük is 33,6 millió forintot ért, vagyis varázslatos módon több mint nyolcmillióval csökkent az értéke azután, hogy a házra ráköltöttek 107 millió forintot.

Szentgyörgyvölgyi amúgy már polgármesterként úgy határozott, hogy "a támadások miatt" visszaadja a lakását. Csak aztán a hírek szerint ez nem sikerült neki. Érdeklődtem az önkormányzatnál, hogy az azóta eltelt bő másfél évben sikerült-e az, amire lett volna egy nagyon egyszerű módszer. Még nem kaptam választ, nem tudom, hogy visszaadta-e.

Majd ha az önkormányzat bepanaszolja saját magát

Juhász ezt az ügyet nem hagyta annyiban, panasszal élt a feljelentése elutasítása ellen. Két dolgot kifogásolt:

 • hogy a rendőrség szerint az, hogy egy 2007-ben 110 millió forintért felújított házon 2013-ban végzett 107 millió forintos munkálatok nem minősülnek felújításnak;
 • illetve azt, hogy a rendőrség szerint nem kelti bűncselekmény gyanúját az, ha egy 33,5 milliós lakás 8 millió forintot veszít az értékéből egy ilyen felújítás után.

Ezt a panaszát már az V. és XIII. kerületi ügyészség utasította el azzal, hogy Juhász „nem jogosult” a feljelentésre, mert azzal „csak a közvetlenül érintett élhet”. Vagyis jelen esetben Szentgyörgyvölgyi Péter vagy a belvárosi önkormányzat jelenthette volna fel magát azért, mert túl olcsón vett vagy adott el egy lakást.

„A feljelentett cselekmény tényállási elemek hiányában nem valósította meg a hűtlen kezelés bűntettét”

Hajas László fodrász – akihez Rogán Antal is jár – 2013-ban potom 46,4 millió forintért, ~292 ezer forintos négyzetméteráron vehetett meg egy 159 négyzetméteres Erzsébet téri üzlethelyiséget, aminek a tőszomszédságában bő egy évvel később egy felszámolás alatt álló étterem 146 négyzetméteres üzlethelyiségét 121,8 millió forintért, ~834 ezer forintos négyzetméteráron adták el. Juhász hűtlen kezelést vélelmezett, de a BRFK V. Kerületi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya szerint minden rendben volt:

kikérték az értékbecslést az önkormányzattól, és aszerint Hajas új szalonja pont annyit is ért.

„Fentiek alapján az önkormányzat tulajdonában lévő lakás esetében a bérleti jogviszony a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került létesítésre”

állapította meg a BRFK Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Korrupciós Bűnözés Elleni Osztálya abban a határozatában, amiben előbb „az eljárás során beszerzett adatok” alapján megállapította, hogy

 • az önkormányzat 38/2007 (X. 19.) rendeletének 33. § (4) bekezdése alapján csak azt az önkormányzati dolgozót lehet közszolgálati célú lakás bérlőjének kijelölni, akinek nincs a fővárosban lakása;
 • a 34/2007 (X. 19.) rendelet 4 § (1) bekezdése szerint pedig kedvezményes lakbér fizetésére csak az jogosult, akinek az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a négy és félszeresét.

Ez alapján pedig arra jutottak, hogy Szentgyörgyvölgyi Péter, aki ugyan 2002 óta egy V. kerületi, 2007. óta pedig egy IX. kerületi lakás ötven százalékos tulajdonosa, jogszerűen bérelhetett közszolgálati lakást, amit csak olyan ember bérelhet, akinek nincs lakása a fővárosban. Ugyanő a rendőrség szerint jogszerűen bérelhette tovább 2010-től kedvezményesen a lakást, bár azt, hogy ekkor az önkormányzat Társadalmi és Külkapcsolati Osztályának vezetőjeként, illetve az önkormányzati Vagynkezelő Kft. vezetőjeként mennyit keresett, a határozat alapján nem állapították meg – és nekem sem árulta el még azóta se az önkormányzat.

Egy pályázat, amiről az önkormányzat nem tud, de a rendőrség igen

Egy nyomozás - amit újra és újra, a legutóbb idén október 21-ig meghosszabbítottak - folyamatban van az ún. belvárosi ingatlanügyek miatt. Pedig eredetileg ebben az ügyben is megszüntették a nyomozást.

Ennek az ügynek a központi eleme az a Károly Krt. 26 szám alatti ingatlan, amit Pápa Marianne – Habony Árpád nagynénje, aki, bár ezt Pápa tagadja, Portik Tamás bírósági vallomása szerint „életvitelszerűen” együtt élt az azóta jogerősen elítélt maffiózóval – Classic Immo Kft.-je vehetett meg a bérlőknek járó 30 százalékos kedvezménnyel úgy, hogy előtte pár hónappal pályáztatás nélkül nyerte el rá a bérleti jogot.

Ez szó szerint így szerepel a belvárosi önkormányzat 365/2011. (09. 06.) számú határozatában is, ami szerint "pályázaton kívül határozatlan időre" adták bérbe az ingatlant.

A Nemzeti Nyomozóiroda mégis elutasította a feljelentést, mert szerintük a Classic Immo „pályáztatást követően, a legkedvezőbb ajánlatot téve” nyerte el a bérleti jogot az ingatlanra, amin aztán néhány hónap múlva ötvenmilliós haszonnal adott el.

Az akkora tévedés volt, hogy Juhász panasza után a Fővárosi Főügyészség végül mégis elrendelte a még mindig folyamatban levő nyomozást.

Amikor a rendőrség segített egy kicsit Rogán Antalnak

Ezzel az elutasító határozattal, illetve a határozatnál sokkal bőbeszédűbb, Juhász feljelentésének részleteit is bőven tárgyaló határozattervezettel még voltak problémák.

Juhász politikusi nyilatkozataiban bűnözőnek nevezte Rogán Antalt, aki ezért személyiségi jogi pert kezdeményezett ellene. A perben Juhász jogi képviselője Juhász állításait igazolandó indítványozta a belvárosi ingatlanügyekben folytatott büntetőeljárás iratainak beszerzését.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóirodája erre a kért adásvételi szerződések mellett megküldte a határozattervezvetet is,

vagyis megosztották Rogán Antallal Juhász egy, Rogán Antal önkormányzata ellen tett feljelentésének korábban nem nyilvános részleteit.

Juhász és jogi képviselője ez alapján vélelmezte, hogy a rendőrség jogszabálysértő módon jogtalan hátrányt okozott Juhásznak.

A panaszt vizsgáló Központi Nyomozófőügyészség szerint "tényszerűen megállapítható", hogy a rendőrség „a bíróság megkeresésétől eltérően”, vagyis „az előírások megszegésével” küldte meg ezeket az iratokat. De mert szerintük

 • a határozattervezet „csak az azt szerkesztő személy nyomozással kapcsolatos elvi állásfoglalása”, ami „joghatás kiváltására alkalmatlan”;
 • és mert „a rendőrök jelentése szerint a határozattervezet tévedésből került megküldésre”;

nem sikerült megalapozni „a hivatali visszaélés bűntette megállapításához szükséges célzatra vonatkozó gyanút”, Juhász e tárgyban benyújtott feljelentését elutasították.

Ha hirtelen rendelnek tőled egy tanulmányt a kazah juhtenyésztésről, nyugodtan ollózd össze

Az elempés Sallai Róbert Benedek és Juhász Péter közösen tettek feljelentést a kazah mezőgazdaságról a Földművelésügyi Minisztérium megbízásából készült, fantasztikusan illusztrált tanulmányok, azon belül is a kazah juhtenyésztés fejlesztési lehetőségeit taglaló, 24,5 millióért megrendelt 51 oldalas tanulmány ügyében, aminek több mint húsz oldala hivatkozás nélküli vendégszöveg egy már megjelent és hozzáférhető műből.

Ez alapján Sallai és Juhász jelentős kárt okozó csalás bűntettét vélelmezte, de a Budapesti V. és XIII. kerületi ügyészség megállapította, hogy

semmiféle csalás nem történt, mert a tanulmány elkészült, a „tanulmányt” „»író«” Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. nem ejtett tévedésbe, nem tartott tévedésben senkit.

A jelek szerint minden fillért megért az az 1,6 millió forintos kamudíj

Eddig méltatlanul kevés szó esett a vidéki rendőrségekről, pedig ha feljelentések kreatív elutasításában semmiben sem maradnak el fővárosi társszerveiktől. Vegyük például a Pécsi Tudományegyetem és rektora, Bódis József esetét, aki 2015. december 15-én Oxfordban vehette át a European Business Assemblytől az egyetemnek megítélt "Legjobb regionális egyetem" és a rektornak adományozott "Év vezetője" díjakat.

Két dolgot érdemes megjegyezni:

Az ügyben a Baranya megyei rendőrség elfogultsága miatt a szomszédos Tolna megye Rendőr-főkapitánysága utasította el a feljelentést, mert a Pécsi Tudományegyetemtől azt a tájékoztatást kapták, hogy

az EBA emailben (szerb egyetemeknek ilyeneket küldtek) kereste meg az egyetemet azzal, hogy őket jelölték a „legjobb regionális egyetem”, a rektort pedig az „év vezetője” díjra,

az egyetem Külügyi Igazgatósága pedig az ajánlatot megvizsgálva arra jutott, hogy az erősíti az egyetem stratégiai céljaként meghatározott nemzetköziesítést, vagyis az egyetem fizesse ki a 3800 fontot.

Ami nem is a díj ellenértéke, mert magában foglalta a díjátadón való részvételt is, sőt, a díjjal kapcsolatos kommunikáció támogatását is. Ez alapján pedig a rendőrség arra jutott, hogy „a feljelentett cselekmény nem bűncselekmény”.

Ezen felbuzdulva jelezném, hogy a 444.hu-t kiadó Magyar Jeti Zrt. akciós áron,

egymillió forint ellenében

bármely magyarországi egyetem bármely vezetőjének hajlandó odaítélni nagy presztízsű

Hungarian Yeti Diamond Award of Scientific Excellence

díját, mely magában foglalja a díjátadó ünnepségen való részvételt, illetve feljogosítja az egyetemet, hogy a díjátadót követő öt évben kommunikációja során hivatkozzon a díjra.

A rendőrség szerint nagyon is megérte azt a rongyos 120 milliót az a 110 domainnév

A közmédia egyik cége, az Új Média és Teletext Kft. 2014-ben vásárolt 120 millió forintért 110, nagyon-nagyon hasonló domainnevet, amelyek a *városnév*hirado.hu elv szerint építkeztek. Az így megszerzett domaineken aztán egymásra nagyon-nagyon hasonlító weboldalakat működtetett:

photo_camera Van olyan, hogy az ország minden településén pont ugyanaz történik.

előfordult, hogy Győrtől Nagykanizsán és Egeren át Debrecenig pont ugyanazok voltak a helyi hírek.

Persze lehet, hogy aznap az egész országban mindenhol pont ugyanaz történt. Az Együtt társelnöke, Szigetvári Viktor, illetve az akkor még jobbikos parlamenti képviselő, Novák Előd egymástól függetlenül mégis hűtlen kezelésre gyanakodtak, és feljelentést tettek.

A Budapesti Rendőrfőkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Pénzhamisítás és Csúcstechonlógiai Bűnözés Elleni Osztálya feljelentéskiegészítést rendelt el, melynek során beszerezték az adásvételi szerződést, melynek részeként birtokukba került az American Appraisal Magyarország Vagyonértékelő Kft. az MTVA megbízásából készült értékbecslése, amely szerint ezekért a domainekért akár 128 millió forintot is elkérhettek volna, mert még az oldalak üzemeltetését is vállalták, vagyis

a rendőrség megállapította, hogy az Új Média és Teletext Szolgáltató Kft. valójában arányaiban még kevesebbet is fizetett a piaci árnál, így nem is történt bűncselekmény.

Kommentek

Közösségünk messze túlnyomó többségének jószándéka és minden moderációs igyekezetünk ellenére cikkeink alatt időről-időre a kollégáinkat durván sértő, bántó megjegyzések jelentek meg.
Hosszas mérlegelés és a lehetőségeink alapos vizsgálata után úgy döntöttünk, hogy a jövőben a közösségépítés más útjait támogatjuk, és a cikkek alatti kommentelés lehetőségét megszüntetjük. Közösség és Belső kör csomaggal rendelkező előfizetőinket továbbra is várjuk zárt Facebook csoportunkba, a Közértbe, ahol hozzászólhatnak a cikkeinkhez, és kérdezhetnek a szerzőinktől is.