Világos?!? 2016 - Itt vannak a legérthetetlenebb magyar szövegek

nyelv
2016 október 07., 11:05
comments 52

Augusztus óta ömlenek a nevezések a 444 pályázatára, melyben a legérthetetlenebb és a legérthetőbb magyar szövegeket kerestük. Köszönjük a segítséget minden olvasónknak! A bőséges választékból Gergely Vera, a kozerthetofogalmazas.hu szakértője segített nekünk kiválasztani a legrosszabbakat. A legjobb példákat ebben a cikkben gyűjtöttük össze, de most foglalkozzunk a magyar nyelv ellen elkövetett legsúlyosabb bűnökkel.

A zsűri a Nagybetűsített Szakzsargon Fontoskodó Aranyfokozatát ítélte meg mindannyiunk kedvenc Központi Rendszerének, az alábbi Értesítésért:

„From: Értesítés Központi Rendszertől <ertesites@kozpontirendszer.gov.hu>
Date: 2016-06-26 16:38 GMT+02:00
Subject: Rendelkezzen velünk!

Tisztelt XXXXX!

Rendelkezzen Velünk!

Új ügyintézését segítő szolgáltatásaink segítségével már elektronikusan is
- készíthet meghatalmazásokat,
- és biztonsága érdekében bankszámlakivonathoz hasonló értesítéseket kérhet közigazgatási ügyintézéseiről.

Számos, az ügyintézést gyorsabbá és egyszerűbbé tevő szolgáltatás vált elérhetővé Ön számára is.
- A Telefonos Azonosításnak köszönhetően már akár egy telefonhívás keretében is tehet meghatalmazást okmányügyekben.
- A Rendelkezési Nyilvántartás segítségével lehetősége nyílik akár interneten akár telefonon keresztül is - amely Önnek megfelelőbb - meghatalmazásokat készíteni több mint 90 okmányirodai ügytípus intézéséhez, papírok és tanúk nélkül.
- Annak érdekében, hogy adataival semmiképp se történhessenek visszaélések, a rendszeres bankszámlakivonathoz hasonló, úgynevezett Időszaki Értesítést is kérhet e-mail címére az Önnel kapcsolatos ügyintézésekről.

Bővebb információért kérjük, látogasson el a www.kekkh.gov.hu/Rendelkezes oldalra vagy keresse ügyintézőinket a 1818-as ingyenes Kormányzati Ügyfélvonalon.

Reméljük, hogy szolgáltatásainkkal hozzájárulhatunk ahhoz, hogy kényelmesebben intézhesse hivatalos ügyeit!

Üdvözlettel:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
www.kekkh.gov.hu
Ezt a levelet egy automata küldte Önnek. Erre az e-mail címre kérjük ne válaszoljon.”

Energiaszolgáltató kategóriában hihetetlenül erős volt a mezőny, a végső győztes azonban az ELMŰ-ÉMÁSZ lett ezért a körlevélért, ami a tizedik átolvasás után sem lesz világosabb, viszont állítólag aki százszor is elolvassa, az eljut a Totális Buddhista Zen állapotába:

A Karakterre Fizetett Közszolgák Rejtő Jenő Vándorkupája idén a magyarorszag.hu szerkesztőihez kerül, akik arra a kérdésre, hogy mit kell magunkkal vinni az okmányirodába útlevélkészítésnél, válaszolhatták volna azt is, hogy:

„Új útlevél igényléséhez hozza magával
1. Lakcímkártyáját
2. Érvényes személyi igazolványát, kártya formájú jogosítványát, vagy útlevelét.
Az útlevélhez fotót készítünk Önről, továbbá rögzítjük az aláírását és ujjlenyomatát.”

De ők inkább azt válaszolták, hogy:

„Az úti okmány iránti kérelem előterjesztésekor a kérelmező a kérelmezett úti okmány adattartalmát képező személyes adatait, azok ellenőrzésére szolgáló okiratokat, lakcímét, illetve értesítési címét, továbbá arcképmását és saját kezű aláírását köteles az eljáró útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy az arcképmás, aláírás, és ujjnyomat a kérelem benyújtásakor kerül felvételezésre.”

A brazíliai favágók által felajánlott, két tonna papírt tartalmazó ajándékcsomagot a Budapest XV. Kerületi Hivatalának Kormányablak Osztálya, valamint az őket ilyen szövegek írására kényszerítő törvény megalkotója kapja, amiért ennyi papírt elhasználtak:

Ahelyett, hogy megírták volna, hogy november 22-ig van hivatalosan határidejük arra, hogy döntést hozzanak az ügyben, és ha ezt a határidőt nem tartják be, akkor fizetnek 10.000 forintot kárpótlásul, és majd egyszer azért döntenek valamikor. Ha a zsűri jól érti!

2016-ban a Magyar Bullshitnagydíjat az Állami Számvevőszék nyerte az alábbi célkitűzésért:

„A stratégia dokumentumrendszer részstratégiái megújításának hatására – a felülvizsgálatra 2016. év folyamán került sor – a szervezet az elkövetkezendő időszakban fókuszba helyezi, és kiemelt célként fogalmazza meg a minőségirányított működés mellett, a folyamatos változásokra reagáló, megújuló és az újításokat adaptáló szervezeti működést.”

Írott sajtó kategóriában a 2016-os díj egyik felének nyertese Böcskei Balázs és a Magyar Nemzet szerkesztősége, ezért a publicisztikatöredékért:

„A (potenciális vagy egykori) szavazók értik a humánum nyelvét, de nem érzik magukat meggyőzve az emberi jogi diskurzusok valamelyik metadialektusa által, ahogyan a társadalmi nemek dekonstrukciója körül zajló, régi-új identitások egymásra reflektáló hálójában sem ismerik ki magukat (és nem is akarják – ahogy lányaik és fiaik sem). Azt sem pontosan értik, hogy ha például a „fehér munkásosztály” férfiszerepe hazug, elnyomó, inautentikus, meghaladásra ítélt (így együtt, mint tudjuk, ez a „maszkulinitás”), akkor az iszlamista férj, apa, bátyó házasságról és női szerepről vallott felfogása miért nem az. Így fokozatos jobbratolódásuk nem kizárólag (politikai) szocializáció eredménye, hanem reflexió az egzisztenciális szorongásra, az identitás feletti kontrollvesztésre, a baloldali értelmiség általi intézményesült magára hagyásra, a fenyegetettségérzés relativizálására.”

A díj másik fele pedig Kiss Dorka képzőművészé és a reflektor.hu szerkesztőségéé, ezért a mondatért:

„A poszt-internet művészetre a neomarxisták és a feministák mondják, hogy olyan mint mint a pornó – én ezzel szubverzív módon egyetértek, queeringelve ezt a két paradigmát IS.”

A kizárólag szocialista nagyvállalatok által megpályázható Örkény István-emlékdíj 2016-ban a Magyar Postáé, az alábbi visszaigazolásért:

Végül pedig a Bürokratalelkű Mestertrollok által felajánlott különdíjat veheti át Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatalának Ügyfélszolgálati Osztálya, amiért erre a kérdésre:

„Hogyan megy a [jelzálogjog törlése iránti] kérelem beadása postai úton? Hova kell küldjem a kérelmet? Elég elküldeni a törlési engedélyt vagy még egyéb dokumentumot is csatolni kell? Van az eljárásnak díja? Ha igen, hogyan tudom befizetni?”

Ezt a választ adták:

„Feladó: Budapesti 1. Számú Földhivatal- Iratmásolat <iratmasolat1@takarnet.hu>
Tárgy: Re: Érdeklődés törlési engedélyről

Tisztelt XXXX!

Tájékoztatom, hogy az eljárás az ügyfél kérelmére (pl. Jelzálogjog törlése) vagy hatósági megkeresésre indul. Az ingatlan-nyilvántartásba jog vagy tény keletkezését, módosulását, illetve megszűnését kérelemre lehet bejegyezni, ami azt is jelenti, hogy – főszabályként – csak az a
jog jegyezhető be, illetve tény jegyezhető fel, illetve törölhető, amelyet a kérelem vagy megkeresés megjelöl.

A kérelmet a bejegyzés, törlés alapjául szolgáló okirattal (pl. jelzálogjog törlési engedély) együtt kell benyújtani az ingatlan fekvése szerint illetékes járási, a fővárosban a

Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala Földhivatali Ügyfélszolgálati Osztályhoz (1111 Budapest, Budafoki út 59. Postacím: 1519 Budapest, Pf. 415)

illetve

Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala Földhivatali Ügyfélszolgálati Osztályhoz (1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Postacím: 1590 Budapest, Pf. 101)

az e célra rendszeresített nyomtatványon.

Tájékoztatom, hogy kérelmét személyesen az ügyfélszolgálatunkon vagy akár postai úton is eljuttathatja hivatalunk felé.

A kérelem kötelező nyomtatvány, annak adattartalmát a 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet melléklete tartalmazza. A formanyomtatvány a http://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/
oldalról letőlthető. A hivatal tehát csak a kérelemben foglaltak alapján járhat el, ezért
fontos a kérelem pontos kitöltése.

A kérelemnek tartalmaznia kell magánszemély esetén a kérelmező nevét, lakcímét, személyi azonosítóját, állampolgárságát; cégek esetében a megnevezését, székhelyt és statisztikai számjelét, cégjegyzékszámát; az érintett ingatlannak, valamint annak a jognak vagy ténynek a
megjelölését, amelynek be-, illetve feljegyzését kérik. Ha a kérelmező helyett képviselő jár el, a kérelemnek tartalmaznia kell a képviselő nevét és lakcímét is. A bejegyzést – ha a felek megállapodásából vagy jogszabály rendelkezéséből más nem következik – annak kell kérnie, aki
ezáltal jogosulttá válik (pl. tulajdonjog bejegyzés esetén a tulajdonszerző, vevő, megajándékozott, stb.). A bejegyzést kérheti az is, akinek ez a bejegyzett jogát érinti.

Ügyintézési határidő

A beadvány érdemi elbírálására – ha annak nincs hiányossága és az elintézését más eljárás (pl. megelőző széljegy) nem akadályozza – a földhivatalhoz történő beérkezésétől számított legkésőbb 21 napon belül kerül sor.

Soron kívüli ügyintézés

Az ügyfél kérelme alapján engedélyezett soron kívüli eljárás:

A járási földhivatal vezetője az ügyfél kérelmére indokolt esetben a beadvány soron kívüli elintézését írásban engedélyezheti. A soron kívüli ügyintézés engedélyezése tárgyában a hivatalvezetőnek a kérelem beérkezését követő két munkanapon belül kell döntenie, a kérelem
elutasításáról végzést kell hoznia. Az e kérdésben való döntés ellen nincs helye jogorvoslatnak. A soron kívüli eljárást csak abban az esetben lehet lefolytatni, ha az érintett ingatlan(ok)ra vonatkozó, megelőző beadványok elintézésének nincs akadálya.

Az ügyfélnek a soron kívüli eljárásra vonatkozóan minden esetben kérelmet kell benyújtania a földhivatalhoz, melyet belefoglalhat a jog bejegyzésére vagy tény feljegyzésére irányuló kérelmébe, illetőleg az adatváltozás átvezetése iránti bejelentésébe, de erre vonatkozóan
külön kérelmet is benyújthat.

Az ügyfél által benyújtott, az ingatlan-nyilvántartási eljárás soron kívüli lefolytatására irányuló kérelemért ingatlanonként 10.000.- Ft összegű díjat kell fizetni. A soron kívüli eljárás díját az
alapeljárás díján felül kell megfizetni, akkor is, ha az alapeljárásban személyes vagy tárgyi díjmentesség érvényesül. Ha a kérelem benyújtásakor a díj megfizetését az ügyfél nem igazolja, úgy a soronkívüliség nem engedélyezhető.

Beadványok intézése

A beadványokat a földhivatalnak az iktatószámok sorrendjében, a benyújtásuk időpontjában hatályos jogszabályok szerint kell elintéznie. Az egyidejűleg (azonos napon) érkezett beadványok
elintézésének sorrendjét a bejegyzés alapjául szolgáló okiratok keltezésének időpontja határozza meg.

Ha a beadványnak hiányossága nincs, a földhivatal a kérelmet teljesíti (a bejegyzésről egyszerűsített vagy alakszerű határozattal dönt), továbbá a változást a tulajdoni lapon – és ha szükséges, az ingatlan-nyilvántartási térképen – egyidejűleg átvezeti és ezt követően gondoskodik a döntés ügyfelek résézére – főszabályként postai úton – történő közléséről.

Ha a beadvány hiányosságai – az Inytv. vonatkozó rendelkezéseire tekintettel – nem pótolhatóak, akkor a földhivatal a hiányosságtól függően végzéssel, vagy határozattal a kérelmet elutasítja. Ha a pótolható hiányosságokat (ideértve az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését, illetve annak igazolását is) az ügyfél (jogi képviselője) ez erre történő felhívásban megjelölt határidőre nem
pótolja, a földhivatal az eljárást végzéssel megszünteti. A kérelem elutasításáról, valamint az eljárás megszüntetéséről szóló döntést az ügyfél részére minden esetben közvetlenül is megküldi a földhivatal.

Hiánypótlás

Ha a kérelemnek, mellékletének vagy a bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak pótolható hiányossága van, a kérelmezőt a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül határidő megjelölésével fel kell hívni a hiányosságok pótlására.

Az Inytv. a 39. § (3) és (4) bekezdése tételesen felsorolja azokat az eseteket, amikor nincs helye hiánypótlási felhívás kiadásának, vagyis a hiányosságok nem pótolhatóak és a kérelmet el kell utasítani. A hiánypótlási felhívásban a földhivatal felsorolja a beadvány elintézését akadályozó hiányosságokat. A hiánypótlás teljesítésére az ügyfélnek 15 napot adhat a földhivatal, amely indokolt esetben az ügyfél kérelmére egyszer 15 nappal meghosszabbítható. Ha a megadott
határidőn belül teljeskörűen pótolják a felhívásban megjelölt hiányosságokat, úgy a földhivatal határozattal dönt a bejegyzésről. Ha a hiánypótlási felhívás ellenére a megadott határidőn belül nem pótolják a hiányosságokat, a földhivatal a kérelmet elutasítja. Erre a jogkövetkezményre már a felhívásban figyelmeztetnie kell a kérelmezőt.

Ha a kérelem részben teljesíthető, a földhivatal szintén hiánypótlási felhívást bocsát ki a kérelmező felé, melyben nyilatkozattételre hívja fel, hogy a kérelmét teljesíthető részében fenntartja-e. Ha a felhívásra a kérelmező nem nyilatkozik, a földhivatal a teljesíthető résznek helyt ad, a többit pedig elutasítja.

Az ingatlan-nyilvántartási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdoni lap másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény (Díjtörvény) értelmében az
ingatlan-nyilvántartási eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A Díjtörvény 2010. január 1-én hatályba lépett módosított rendelkezéseit a földhivatalnál a fenti időpontot követően induló
eljárásokban kell alkalmazni.

A díjat az illetékes földhivatalnál a kérelem előterjesztésével egyidejűleg a pénztárba történő készpénzbefizetéssel, vagy amennyiben a hivatali helyiségében erre lehetőség van bankkártyával, vagy a megyei földhivatal előirányzat-felhasználási keret számlája javára történő készpénz-átutalási megbízással (csekken), illetve átutalási megbízással lehet megfizetni. Utóbbi két esetben a befizetés megtörténtét a megfelelő bizonylattal igazolni kell! Fontos, hogy a
bizonylaton az ügy (érintett ingatlan) beazonosításához szükséges adatok is pontosan feltüntetésre kerüljenek.

Az ingatlan-nyilvántartási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakat az alábbi táblázat a 2010. január 1-től hatályos rendelkezéseknek megfelelően tartalmazza:

Elsőfokú eljárás (kivéve jelzálogjog bejegyzés)
6 600.- Ft/érintett ingatlan

Jelzálogjog bejegyzése, illetve módosítása
12 600.- Ft/érintett ingatlan

Társasház alapítás, illetve társasházi alapító okirat
módosításának bejegyzése
6 600.- Ft/társasházi különlap
max. 100 000.- Ft

Soron kívüli eljárás (ügyfél kérelmére)
10 000.- Ft/érintett ingatlan

Körzeti földhivatali határozat elleni fellebbezés
10 000.- Ft/határozat

Vagyis, az igazgatási szolgáltatási díjak mértéke ingatlanonként:

a.. az első fokú eljárásért 6 600.- Ft, (általános tételû eljárási
díj, pl. jelzálogjog törlése)

b.. jelzálogjog bejegyzése, a bejegyzés módosítása – ide nem értve a
jelzálogjog törlését – iránti eljárásért 12 600.- Ft,

Az ingatlan-nyilvántartási döntés ellen benyújtott fellebbezésért változatlanul – támadott határozatonként – 10 000.- Ft díjat kell fizetni.

Törvényben meghatározott soron kívüli ügyintézés kivételével a soron kívüli eljárás díja – az alapeljárás díján felül – ingatlanonként 10 000.- Ft. A díjat a soronkívüli eljárás lefolytatása iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg kell megfizetni.

Az ingatlan-nyilvántartási eljárásokban a díjat annak kell megfizetnie, aki az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatását kéri, illetve amely szerv az erre irányuló megkeresést előterjeszti. Ha a kérelmet vagy a megkeresést előterjesztő és a bejegyzés, feljegyzés, vagy törlés által jogot szerző, illetve a jogosult nem azonos, a díjat annak kell megfizetni:

a.. aki a bejegyzés által jogot szerez, illetve jogosulttá válik,
ennek hiányában

b.. aki a tény feljegyzését, vagy törlését indítványozza a megkeresés
alapjául szolgáló eljárásban, ennek hiányában

c.. aki a törlésre kerülő joggal, ténnyel terhelt ingatlan, illetve
tulajdoni hányad tulajdonosa, ennek hiányában

d.. annak, aki a kérelmet, megkeresést előterjeszti.

Tájékoztatom, hogy az eljárási díj megfizetését rendezheti akár a Földhivatali Ügyfélszolgálati Osztályok helyszíni pénztárában vagy akár átutalással. Tájékoztatom, hogy a Budapest Fováros Kormányhivatala Földhivatali Főosztály XI. Kerületi Hivatala valamint a Budapest Fováros Kormányhivatala Földhivatali Főosztály XIV. Kerületi Hivatala bevételi számlaszáma:

10023002-00301208-00000000

NEMZETKÖZI BANKI AZONOSÍTÓI:
IBAN SZÁM: HU 97
SWIFT KÓD: MANEHUHB
BIC KÓD: HUSTHUHB

Tisztelettel:

XXXX
Tel: 372-1400/999, 888 mellék

XXXXX
hivatalvezető megbízásából

Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala
Ügyfélszolgálati Osztály
1111 Budapest, Budafoki út 59.
Tel: 372-1400”

Kommentek

Közösségünk messze túlnyomó többségének jószándéka és minden moderációs igyekezetünk ellenére cikkeink alatt időről-időre a kollégáinkat durván sértő, bántó megjegyzések jelentek meg.
Hosszas mérlegelés és a lehetőségeink alapos vizsgálata után úgy döntöttünk, hogy a jövőben a közösségépítés más útjait támogatjuk, és a cikkek alatti kommentelés lehetőségét megszüntetjük. Közösség és Belső kör csomaggal rendelkező előfizetőinket továbbra is várjuk zárt Facebook csoportunkba, a Közértbe, ahol hozzászólhatnak a cikkeinkhez, és kérdezhetnek a szerzőinktől is.