A Corvinus szenátusa szavazott volna az SZFE melletti kiállásról, de a rektor nem engedte

oktatás
2020 október 26., 14:01

A Budapesti Corvinus Egyetem szenátusa rendhagyó ülésen szavazott volna arról, hogy közösen álljanak ki az SZFE hallgatói és munkavállalói mellett, de ezt Lánczi András rektor megakadályozta - derül ki a 24.hu-nak eljuttatott belső levelezésből.

A levelezés szerint a szenátus egyik tagja, Toronyai Gábor október 6-án levélben jelezte Lánczinak, hogy a kérdés megtárgyalását támogatja a szenátus tagjainak a harmada, ami az ügyrend alapján azt jelenti, hogy a rektor, mint a szentátus elnöke 15 napon belül köteles összehívni az ülést.

Lánczi azonban ezt elutasította, mivel szerinte a javasolt napirendi téma

"nem tartozik Egyetemünk Szenátusának hatáskörébe, így a kérést nem áll módomban teljesíteni".

A vita a héten folyamán tovább folytatódott, egy másik szenátusi tag, Rosta Miklós azt írta, hogy a rektornak az ügyrend szerint nincs mérlegelési joga, döntése pedig "súlyosan sérti az egyetemi normákat és alapértékeket", amit Rosta antidemokratikusnak és bizalomrombolónak tart.

Lánczi szerint a téma politikai, ideológiai kérdés, aminek a tárgyalására a működési szabályzat nem ad felhatalmazást. Toronyai szerint viszont

"a testületnek mint az egyetemi demokrácia és önrendelkezés letéteményesének minden olyan kérdésről joga kell legyen véleményt alkotni, amit a tagok indokoltnak tartanak napirendre venni".

A levelezésbe egy másik szenátor, Kováts Gergely is beszállt, szerinte "ami az SZFE-n történik, az kihat minden egyetemi közösségre, beleértve a Corvinus közösségét is, mert precedenst teremt arra, hogy mit lehet, és mit nem lehet megcsinálni".

Lánczi szerint vannak a Corvinust "az SZFE-nél sokkal közelebbről érintő erkölcsi kérdések", ami miatt senki nem kezdeményezett szenátusi megbeszélést, például a Rajk szakkollégium elnevezése. Megjegyezte, hogy az egyetemen eddig is lehetett vitaköröket alakítani, ebben az ügyben is lehet, és ezekre bárki elmehet, akár az összes szenátor is. Szerinte az egyetemek, különösen a Corvinus ki van téve politikai behatolási szándékoknak, ő pedig rektorként igyekszik távol tartani ezektől az intézményt.

A rektor szerint fontos, ami az SZFE-n történik, de „ebből sem elvileg, sem gyakorlatilag nem következik az, hogy a Corvinus Szenátusának kellene ezzel foglalkoznia. Nem politikai, hanem intézményi autonómia és integritás miatt, valamint azért, mert a magyar egyetemeknek valóban végre kell hajtania a maguk rendszerváltását, különben előbb vagy utóbb nem lesz rájuk szükség."

A levélre válaszoló Rosta szenátor szerint az SZFE kérdése olyan közügy, ami rádásul az egyetemi autonómia kérdéséről szól, így érinti az egyetem minden polgárát.

Az egyetemünk szerencsére sokszínű, Te így gondolod, én úgy gondolom, más megint másképp gondolja, de az elmúlt húsz évben – mióta az egyetemen vagyok – mindig meg tudtuk beszélni közös ügyeinket. Nekem az fáj, hogy most nem akarod megbeszélni, és nem javasolsz kompromisszumos megoldást

- zárta levelét.

A 24.hu cikkének megjelenése után a Corvinus közleményben reagált. Szerintük az egyetemen számos fórumon zajlik folyamatos beszélgetés közéleti kérdésekről, így az SZFE ügyéről is. Ezeket az egyetem vezetése is támogatja, ám szerintük fontos, hogy

"a hivatalos egyetemi döntéshozatali fórumok (pl. Szenátus) a hatáskörükbe tartozó ügyekkel foglalkozzanak, így más intézmények működésének konkrét ügyeit ne tárgyalják".