Csak azt engednék be Oroszországba, aki megígéri, hogy nem szidja Putyint és a rendszert

külföld
2023 november 29., 20:25

Hűségnyilatkozat aláírására kötelezné az Oroszországba beutazó külföldi állampolgárokat az orosz belügyminisztérium egyik törvénytervezete. Ez alapján a beutazóknak egy sor korlátozásba kellene belemenniük,

például tartózkodniuk kellene az orosz állami politika lejáratásától. Ebbe beletartoznak az állami tisztviselők, így például Vlagyimir Putyin is.Emellett az orosz belügy megtiltaná a hagyományos családi értékek tagadását és „a szovjet népnek a fasizmus feletti győzelemhez való hozzájárulásának kisebbítését”. A dokumentum szerint a lojalitási megállapodás egyfelől az Oroszországi Föderáció állami szerveinek engedélye a külföldi állampolgárnak az Oroszországi Föderáció területére való belépésére, másfelől a külföldi állampolgár beleegyezése az Oroszországi Föderáció nemzeti érdekeinek védelme céljából megállapított tilalmak betartásába, amit az Oroszországi Föderáció területére való belépéssel fejez ki.

A tervezetből következik, hogy az Oroszországba belépő külföldinek az orosz területen való tartózkodás ideje alatt tilos lesz akadályozni az orosz hatóságok tevékenységét, bármilyen formában lejáratni az orosz kül- és belpolitikát, valamint az állami hatóságokat és ezek tisztviselőit. A dokumentum kimondja, hogy a beutazóknak tilos lesz „visszaélniük az információszabadsághoz való joggal olyan információk terjesztésével, aminek célja az alkotmányos jelentőségű erkölcsi és egyéb értékek, köztük a házasságról mint férfi és nő szövetségéről, a családról, az anyaságról, az apaságról, a gyermeki létről alkotott elképzelések becsmérlésére vagy tagadására való ösztönzés, a nem hagyományos szexuális kapcsolatok propagálása, a szovjet népnek a haza védelmében tett hőstetteiről és a fasizmus feletti győzelemhez való hozzájárulásáról szóló történelmi igazság elferdítése”.

A javasolt tiltott tevékenységek között szerepel minden olyan megnyilvánulás, ami törvények elfogadására, módosítására vagy eltörlésére irányul, valamint az ország környezetéhez, természeti erőforrásaihoz, anyagi és kulturális értékeihez való tiszteletlen hozzáállás. A külföldieknek tilos lesz tiszteletlenül viszonyulniuk az orosz lakosság regionális és etnokulturális életmódjának sokszínűségéhez, a hagyományos orosz szellemi és erkölcsi értékekhez. A leendő új törvény megtilthatja a külföldiek számára az Oroszországra nézve káros tevékenységeket.

Leonyid Kalasnyikov, az orosz alsóház FÁK-ügyekkel foglalkozó bizottságának kommunista elnöke szerint a lojalitási megállapodásról szóló törvénytervezet előkészítése előrehaladott állapotban van. Közölte, hogy a dokumentumon az általa vezetett bizottság, az elnöki adminisztráció, az orosz kormány és a belügyminisztérium közösen dolgozik. Kalasnyikov a tervezett előírások közül kiemelte azt, amelynek értelmében az Oroszországba belépő külföldi állampolgárnak bele kell egyezni bizonyos szabályok betartásába, különösen abba, hogy ne hozza rossz hírbe a bel- és külpolitikát, és „ne ferdítse el a Nagy Honvédő Háborúval kapcsolatos történelmi tényeket”. (Guardian/MTI)