Miért nem így néznek ki a magyar hivatalos levelek?

nyelv
2016 augusztus 05., 10:27

Az, hogy a magyar hivatalok érthetetlenül fogalmaznak, nem kérdés. Pedig világosan, közérthetően írni egyáltalán nem lehetetlen. Gergely Vera, a kozerthetofogalmazas.hu gazdája a 444-nek meg is mutatta, hogy milyen egyszerűen lehetne közérthetően fogalmazni.

A magyar mezőnyből is kiemelkedik a NAV, amely mintha direkt arra játszana, hogy ne lehessen megérteni, amit írnak. Gergely ezért a NAV-tól május 9-én kapott levelét javította ki, amiben egyébként annyit akartak üzenni az adóhatóságtól, hogy majd május 31. után nézze meg online, hogy van-e adótartozása vagy többlete.

Ez volt a NAV eredeti levele, Gergely Vera észervételeivel lábjegyzetben kipreparálva (ne keseredj el, ha nem bírod végigolvasni, görgess az aljára a helyes megfejtésért):

"Tisztelt Adózó!1

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 43. § (8) bekezdésének 2015. december 31-ig hatályos rendelkezései2 alapján ha az adószámla legalább egy adónem vonatkozásában 1.000 forintot meghaladó tartozást vagy túlfizetést mutat, a folyószámla egyenlegéről, továbbá amennyiben késedelmi pótlék felszámításával érintett, annak összegéről, részletezéséről és levezetéséről évente egyszer október 31-ig értesítjük az adózókat.3

Mivel ezen értesítési kötelezettség az elektronikus bevallókra nem terjed ki és nyilvántartásunk szerint a 2016. évben elektronikus úton nyújtotta be valamely bevallását vagy adatszolgáltatását4, így – a törvényi rendelkezésnek megfelelően – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az Ön részére nem küld5 papíralapú folyószámla-kivonatot és pótlékértesítőt.

A folyószámlájának alakulását, aktuális egyenlegét azonban az Ügyfélkapun (www.magyarorszag.hu) keresztül, az eBEV-szolgáltatásokon belül elérhető Folyószámla és pótlékadatok lekérdező felület segítségével folyamatosan megtekintheti6, továbbá a tárgyidőszakra vonatkozóan tájékozódhat a lekérdezésig felkönyvelt adatok alapján várható késedelmi pótlékáról is.

A 2015-ös adóév tekintetében ténylegesen felszámított és a folyószámlán előírt késedelmipótlék-kötelezettségét az elektronikus felületen 2016. május 31-től tekintheti meg7. Felhívjuk figyelmét, hogy 2016. január 1-jétől a NAV egységes folyószámlán (adószámlán) tartja nyilván az adószakmai és a vámszakmai tevékenységéhez kapcsolódó, az adózókra, illetve ügyfelekre vonatkozó adatokat.8

Ennek eredményeként 2016. január 6-tól az eBEV-es folyószámla-lekérdező felület segítségével már az egységes folyószámláját tekintheti meg.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a folyószámla elektronikus lekérdezésének paraméterei 2016. január 6-tól kibővültek az adónemre történő szűkítési lehetőséggel is, amelynek segítségével a folyószámla egy vagy több adónemének tételeit/egyenlegeit jelenítheti meg.9 Jelen tájékoztatásunkban részletezett további néhány fontos információval a folyószámla, illetve a késedelmipótlék-értesítő adatainak értelmezéséhez és a szükséges teendőihez (tartozás rendezése, túlfizetés visszaigénylése, esetleges észrevételek) nyújtunk Önnek segítséget.

1. A folyószámla adatai10

A folyószámla elektronikus megtekintése során az adónem-egyenleg, a lista, illetve a tételes lehetőség közül választhat, pdf illetve xml formátumban történő lekérdezéssel.

A tételes menüpont választásának eredményeképpen előállított folyószámla-kivonattal részletes információt kap a lekérdezett időszak tekintetében a folyószámláján könyvelt tételekről.

A kivonaton az egyes adónemek adatait a „Kötelezettség” és a „Pénzforgalmi” oldalakon elkülönítve tüntettük fel.

A „Kötelezettség” oldal tartalmazza adóbevallásainak adatait, az állami adó- és vámhatóság által megállapított egyéb kötelezettségeket, továbbá az egyéb, más jellegű tételeket (mint például a fizetési könnyítés, mérséklés). Egy adott kötelezettség típusáról a „Megnevezés” oszlop tartalma ad pontos tájékoztatást. A dátum („esedékesség dátuma”) ezen az oldalon azt az időpontot jelöli, ameddig a kötelezettségét késedelmipótlék-mentesen fizethette meg, vagy amely naptól az adó-visszaigénylési joga megnyílt. A „Kötelezettség” oldalon a „+” előjelű összegek fizetési kötelezettséget, a „-” előjelűek pedig kötelezettséget csökkentő tételt jelentenek.

A „Pénzforgalmi” oldalon a befizetései, az Önnek kiutalt tételek, valamint az adónemek közötti átvezetések szerepelnek. A dátum („teljesítés dátuma”) ezen tételeknél azt mutatja, hogy a befizetett/átvezetett összeget mely naptól tekintjük megfizetettnek, vagy a kiutalást/átvezetést mely napon teljesítettük.

Itt a „-” előjelű tételek jelzik a befizetést vagy az átvezetést egy másik adónemről, míg a „+” előjelűek a kiutalást vagy az átvezetést egy másik adónemre.

Az egyes adatok értelmezését a könyvelési tételeknél feltüntetett kódokkal és a kivonat végén elhelyezett megnevezésekkel, magyarázatokkal is segítjük.

2. Ha Ön tartozik11

Az aktuális dátummal, mint végdátummal lekérdezett folyószámla-kivonaton szereplő egyes adónemek alatt látható, hogy a lekérdezés időpontjában többlete (túlfizetése) vagy tartozása vane.

Ha az általunk kimutatott tartozás megegyezik a saját nyilvántartásában szereplő adatokkal12, javasoljuk, hogy azt haladéktalanul rendezze a további késedelmi pótlék felszámításának, illetve az esetleges végrehajtás megindításának elkerülése érdekében.13

A tartozás kiegyenlítése: a befizetés vagy az átvezetés.

A fennálló tartozás rendezésének egyik módja lehet a befizetés.

Amennyiben Ön pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett14 (pl.: jogi személyek, áfakörös egyéni vállalkozók), úgy tartozását belföldi pénzforgalmi számlájáról átutalással köteles kiegyenlíteni.

Bankkártyával kizárólag akkor fizethet, ha eljárási illetéket, igazgatási szolgáltatási díjat, adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatáshoz kapcsolódó regisztrációs díjat, egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteher-fizetési kötelezettséget, valamint végrehajtói letéti számlára történő befizetést kell teljesítenie.

Ha nem kötelezett pénzforgalmi számlanyitásra (magánszemély), akkor befizetési kötelezettségeit postai készpénz-átutalási megbízással, azaz csekken, lakossági folyószámlájáról banki átutalással, vagy a kijelölt ügyfélszolgálatokon15 bankkártyával is teljesítheti.

Csekkigényléshez javasoljuk a www.nav.gov.hu internetes honlap Letöltések-egyéb/Adatlapok, igazolások, meghatalmazásminták elérési útvonalról letölthető „Kérelem készpénz-átutalási megbízás (csekk) igényléséhez” elnevezésű űrlap, vagy a Nyomtatványkitöltő programok menüponton belül, a „Bevallás száma” mezőben „CSEKK” megnevezéssel megtalálható „Kérelem Postai készpénz-átutalási megbízás (csekk) igényléséhez” nyomtatvány használatát16.

Kitöltésükkel – postai vagy az utóbbinak kizárólag elektronikus úton történő beküldésével – egyszerűsíthető és gyorsítható az ügyintézés. A csekkek beszerezhetőek a központi ügyfélszolgálatokon, a kirendeltségeken is, valamint telefonon az Általános Tájékoztató Rendszer (TCC) 40/42-42-42 telefonszám 0-s menü, illetve az Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszer (ÜCC) 40/20-21-22 telefonszám folyószámla ügyintézés menü hívásával.

Az ÜCC rendszer használatához ügyfélazonosító számmal kell rendelkeznie, amelyet a www.nav.gov.hu internetes honlap Nyomtatványkitöltő programok elérési útvonalról letölthető, kinyomtatható, postai vagy elektronikus úton is beküldhető, illetve személyesen az ügyfélszolgálatokon is benyújtható TEL elnevezésű adatlapon igényelhet17.

Befizetéskor ügyeljen arra, hogy az átutalás közlemény rovatában, illetve a csekk befizetőazonosító mezőjében a saját adóazonosító jele, adószáma szerepeljen, mert így tudjuk a befizetett összeget haladéktalanul lekönyvelni a folyószámlájára. Fontos az is, hogy a tartozással érintett adónemnek megfelelő csekket használja, vagy az átutalási megbízáson az adónemnek megfelelő pénzforgalmi számlaszámot tüntesse fel, amely a kivonaton az adónemtábla felett, az adónem kódjával és megnevezésével egyező sorban is megtalálható18.

A tartozás rendezésének másik módja lehet az adónemek közötti átvezetés. Erre azonban kizárólag akkor van lehetősége, ha folyószámláján a tartozásos adónemen túl egy másik adónemen túlfizetése van19. Az átvezetést kezdeményezheti a www.nav.gov.hu internetes honlap Nyomtatványkitöltő programok elérési útvonalról letölthető 1617-es számú „Átvezetési és kiutalási kérelem az adószámlán mutatkozó túlfizetéshez” nyomtatvány benyújtásával, valamint az ÜCC rendszeren keresztül is. Csak valós túlfizetés átvezetésére van mód, előfordulhat ugyanis, hogy a túlfizetése „látszólagos”. Ilyen eset lehet például az, amikor a befizetés már megjelenik a folyószámlán, a bevallás viszont még nem, mert javítás alatt áll. Túlfizetést okozhat az évközi adóelőleg megfizetése is, ha az adott bevallás benyújtási határideje későbbi időpontra esik.

3. Ha Önnek túlfizetése van20

Amennyiben a kivonat elkészítésének időpontjában valós túlfizetése van, annak visszaigénylését – hasonlóan az adónemek közötti átvezetéshez – csak a 1617-es számú nyomtatvány benyújtásával kezdeményezheti. A kifizetés további feltétele, hogy a kiutalni kért összeg még nem évült el, továbbá elévülési időn belül valamennyi bevallását benyújtotta. Túlfizetés esetén fontos kiemelt figyelmet fordítania annak elévülésére. A visszaigényléshez való jog főszabályként azon naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az igényléshez való jog megnyílt (például amely évben a kötelezettségeinél nagyobb összeget fizetett be, vagy amelyben a személyi jövedelemadóról beadott bevallása alapján visszaigényelhető adója keletkezett és annak kiutalását/átvezetését nem kérte).

4. A nettó késedelmi pótlék21

A pótlékfizetési kötelezettségét az eBEV szolgáltatások segítségével két módon is megtekintheti.

Amennyiben az adószakmai adónemek vonatkozásában a 2015. évre pótlékkötelezettséggel érintett, úgy a folyószámla lekérdezése során 2016. november 15-i, vagy annál későbbi végdátum megadásával a késedelmi pótlék adónemen (138-as adónem) 2016. november 15-i esedékességgel láthatja a megállapított összeg előírását.

A 2015. évre felszámított pótlékának levezetését a „Pótlék-levezetés” menüponton belül a 2015. évre indított lekérdezéssel tekintheti meg.

A pótléklevezetés végén a „Megfizetendő pótlék” mezőben szereplő összeget 2016. november 15-ig – a 2. pontban ismertetett módokon – kell megfizetnie a szöveges részben megnevezett költségvetési számlára. A pótléklevezetés csak a 2015. január 1. és 2015. december 31. közötti esedékességi/terhelési dátummal könyvelt tételeket tartalmazza, mert a pótlékmegállapítás mindig lezárt időszak adataira és lezárt naptári évre vonatkozik.

A késedelmipótlék-kötelezettség teljesítéséhez azonban nem biztos, hogy elég, ha csak a levezetésben közölt összeget fizeti meg, a nettó adóztatási tevékenységgel összefüggő késedelmi pótlék adónem teljes rendezéséhez a folyószámla 138-as adónemén könyvelt valamennyi kötelezettség összegét szükséges figyelembe venni.

5. Ha Önnek kérdése van

Ha a folyószámla-kivonaton és a pótlékértesítőn szereplő adatokkal kapcsolatban észrevételt kíván tenni, azt illetékmentesen22 megteheti személyesen, a folyószámlát vezető illetékes igazgatóság23 ügyfélszolgálatán, illetve írásban a folyószámlát vezető igazgatóságnak címezve.Az ügymenet gyorsítása érdekében24 javasoljuk a „Folyószámla-kivonatra észrevétel” elnevezésű nyomtatvány használatát, amely elérhető a www.nav.gov.hu internetes honlap Letöltésekegyéb/Adatlapok, igazolások, meghatalmazásminták menüpontján belül.

Folyószámlájával, illetve késedelmi pótlékával kapcsolatos további, egyedi telefonos tájékoztatást kizárólag az ÜCC rendszeren keresztül, a 2. pontban ismertetett elérhetőségen kaphat.

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL"

 1. Kedvesebb lenne, ha a nevemen szólítana.
 2. Nem érdekel, melyik törvény melyik paragrafusa. Inkább térjen a tárgyra.
 3. Nem lehetne, hogy csak akkor írnak, ha túlfizetésem/tartozásom van?
 4. Azaz az egész előző bekezdés nem vonatkozik rám. Akkor nem kell leírni.
 5. Ezt minden mondatba oda lehetne írni, nem ad plusz információt.
 6. Végre itt egy hasznos infó. Csak pár gond van vele:
  1. Nem úgy kelek fel minden nap, hogy szeretném megnézni a folyószámláim egyenlegét. Inkább szóljanak, ha tartozásom vagy többletem van.
  2. A folyószámláról elsőre a saját bankszámládra gondolsz, nem a NAV-ra
  3. Nagyon nehéz megtalálni és használni ezt a menüpontot, ennél részletesebb leírás kellene (vagy egyszerűbb felület).
 7. Akkor miért május 9.-én küldenek erről levelet? Hány embernek fog ez eszébe jutni egy hónap múlva?
 8. Ez nem tudom, kit érint, de nem engem. És most folyószámla vagy adószámla?
 9. Ez se egy olyan lényeges információ, amivel mindenkit terhelni kell.
 10. Az ideális az lenne, ha a felület olyan érthető lenne, hogy nincs ilyen magyarázatra szükség. Amíg ez nem valósul meg, addig is célszerű magán a felületen megadni a magyarázatot, nem pedig egy külön levélben.
 11. Ez a rész még hasznos lehet, csak ne lenne ilyen hosszú. De persze ez is csak akkor érdekel, ha tényleg tartozom.
 12. És ha nem, akkor mit tegyek?
 13. Mi a befizetési határidő, amit ha lekések, már késedelmi pótlékot vetnek ki?
 14. Ezt is tudják a NAV-nál, miért nem a csak rám vonatkozó információkat küldik?
 15. Melyek ezek? Jelenleg ez a NAV honlapjáról se derül ki...
 16. Aki ezt képes letölteni, az valószínűleg inkább átutalja a pénzt, minthogy a csekkel vesződjön.
 17. Itt teljesen felesleges az ÜCC leírása, mert a TCC-n keresztül regisztráció nélkül is kérhet csekket. Az ÜCC később még többször előkerül, ezért külön pontban lenne a helye.
 18. Ez nagyon fontos, nem kellene így eldugni.
 19. Ha csak akkor írnának, amikor tartozásom van, akkor azt is láthatnák, van-e éppen mód átvezetésre.
 20. Csak akkor van erre szükségem, ha tényleg túlfizetésem van.
 21. 21. Ez is csak akkor érdekes, ha késedelmi pótlékot kell fizetnem.
 22. Ezt honnan fogom tudni, melyik?
 23. Örülök, hogy a kérdezésért még nem kell fizetni. És nem mindegy, hogy észrevételt akarok tenni (azaz felülvizsgálatot kérek?), vagy kérdésem van.
 24. Ettől a hivatalnak lehet, hogy gyorsabb lesz, de nekem így nem. Legyen közvetlen a link, ha már ez egy elektronikus levél.

Gergely Vera szerint egy ideális világban a NAV csak akkor írna, ha azzal dolga is van az állampolgárnak, azaz van tartozása vagy többlete, és beleírják, hogy mikor, mennyit és hogyan kell fizessen, nem pedig csak azt, hogy hol nézhet utána. És nem írnak neki átvezetésről ha nincs mit átvezetnie. Gergely a 444-nek meg is írta a levelet, amit egy ideális világban küldene a NAV. Ennyi az egész:

Rövid, lényegretörő, határozott, informatív. Pont, amilyennek egy hivatalos dokumentumnak lennie kell.

Kommentek

Közösségünk messze túlnyomó többségének jószándéka és minden moderációs igyekezetünk ellenére cikkeink alatt időről-időre a kollégáinkat durván sértő, bántó megjegyzések jelentek meg.
Hosszas mérlegelés és a lehetőségeink alapos vizsgálata után úgy döntöttünk, hogy a jövőben a közösségépítés más útjait támogatjuk, és a cikkek alatti kommentelés lehetőségét megszüntetjük. Közösség és Belső kör csomaggal rendelkező előfizetőinket továbbra is várjuk zárt Facebook csoportunkba, a Közértbe, ahol hozzászólhatnak a cikkeinkhez, és kérdezhetnek a szerzőinktől is.