Íme a Pesti Srácok hazugságainak „vékony ténybeli alapja”

Média
2023 december 15., 15:52

Huth Gergely, a Pesti Srácok főszerkesztője volt a csütörtök esti Partizán vendége. Gulyás Márton műsorvezető a beszélgetés egy pontján (a 48. percben), ahol a PS igazsághoz fűződő problematikus viszonyáról volt szó, feltette Huthnak a kérdést, hogy milyen bizonyítékok alapján állították Ács Dánielről, tehát rólam, hogy én leszek a ferencvárosi média vezetője. A főszerkesztő nem támasztotta alá semmivel az állítást, helyette azt válaszolta, hogy a vezetői pozícióról tárgyalást folytattam a ferencvárosi polgármesterrel (ez egy képtelen hazugság), majd így zárta le a kérdést:

„Nem értem a témafelvetést. Megírtuk és megnyertük a pert. Tehát azt hiszem, hogy ennél többet erről az ügyről nem kell beszélni.”

Huth Gergely ebben az esetben nem hazudott, a pert tényleg ők nyerték, mégis, ha már így szóba jött az eset, akkor érdemes megnézni, hogy valójában mi történt. Tanulságos abból a szempontból, hogy ma Magyarországon bizonyos esetekben milyen esélyei vannak az igazságnak, és milyen védelmet képes nyújtani a jog, ha teljesen légből kapott, mégis súlyos következményekkel járó rágalmakkal igyekeznek diszkreditálni valakit.

Zsíros állás

A történet megértéshez vissza kell repülnünk az időben a 2019-es önkormányzati választásokig, amikor menesztették a ferencvárosi újság főszerkesztőjét, Veres Lászlót, aki korábban fideszes önkormányzati képviselő volt a kerületben, majd 2020-ban pályázatot írtak ki a ferencvárosi média vezetői helyére.

Ekkor a Pesti Srácok az alábbi címmel publikált cikket a témában: „Zsíros állással fizethetik ki Baranyi Krisztina 444-es házi propagandistáját”.

Az írás lényege az volt, hogy a pályázat előre le van zsírozva, azt én fogom megnyerni, mert ezzel fizeti ki Baranyi Krisztina polgármester a Ferencváros korábbi vezetésének korrupciós ügyeit feltáró anyagainkat. Lásd: Sötét parkolási ügyek Budapesten.

Azt írták: „Nemcsak a kerületi újságról van itt már szó, hanem önálló médiacégről, amely egy havi magazint és a kerületi tévét is magában foglalja, és amelyet szakmai, valamint gazdasági, pénzügyi szempontból is a főszerkesztő irányít. Egy neve elhallgatását kérő, IX. kerületi önkormányzati munkatárstól úgy értesültünk, hogy tulajdonképpen Ács Dániel, a 444.hu szerzője számára találták ki ezt a főszerkesztői állást.”

A Pesti Srácok úgy hozta le ezt a cikket, hogy sem engem, sem az önkormányzatot, sem a szakmai zsűrit nem kereste meg. Annak sem jártak utána, hogy egyáltalán indultam-e a pályázaton. Meg sem próbálták kideríteni az igazságot, a szakma legalapvetőbb szabályait sem tartották be. Ráadásul amikor megjelent a cikk, akkor a pályázat már lezárult. Az írás közlésének pillanatában biztosan lehetett tudni, hogy nem lehetek én a győztes, ugyanis el sem indultam a pályázaton. Feltételes módban sem lehetett igaz az állítás, hogy én kapom a zsíros állást, hiszen bizonyíthatóan nem pályáztam meg azt. De informálisan sem jött sehol soha szóba, hogy otthagyom a 444-et, és beülök a kerületi újsághoz. (Egyébként a beérkező 21 darab pályázatból a szakmai zsűri Vágvölgyi B. Andrásét választotta ki, így 2021 júniusa óta ő irányítja a ferencvárosi médiát.)

Valótlanul

Mivel Huth Gergelyék nem csupán a negatív véleményüket mondták el rólam, hanem azt állították, hogy korrupt vagyok, akit egy politikus lefizetett, és konkrétan megnevezték, hogy ki miért és mivel vásárolt meg, és mivel ez már a sokadik hasonló eset volt a lap részéről, úgy döntöttem, személyiségi jogi pert indítok a PS kiadójával szemben.

Egy évre rá, 2021. június 3-án az elsőfokú bíróság az alábbi ítéletet hozta:

„A bíróság megállapítja, hogy az alperes azzal, hogy az általa üzemeltetett pestisrácok.hu honlapon 2020. május. 16. napján »Zsíros állással fizethetik ki Baranyi Krisztina 444-es házipropagandistáját« címmel megjelent cikkben valótlanul állította, hogy zsíros állással fizeti ki Baranyi Krisztina a felperest, valótlanul állította, hogy a felperes személyében már azelőtt megtalálták az új főszerkesztőt, mielőtt kiírták a pályázatot, valótlanul állította, hogy folytatódik a felperesnek a kifizetése Ferencvárosban, valótlanul állította, hogy ezzel a médiavezetői állással fizethetik ki az eddigi és jövőbeli szolgáltatásaiért, valótlanul állította, hogy a felperes megszolgálta a jutalmát, és valótlanul állította, hogy Baranyi Krisztina, a felperes főnöke megsértette a felperes jó hírnévhez fűződő jogát.”

A bíróság a Pesti Srácokat a további jogsértéstől eltiltotta, kötelezte, hogy az ítéletet jelentesse meg, a kifogásolt cikket távolítsa el, és fizessen 700 000 forint sérelemdíjat és 142 240 forint perköltséget.

Vékony ténybeli alap

A Pesti Srácok fellebbezett az ítélet ellen. Másodfokon az ügy a kúria elnökének feleségéhez, dr. Kovács Helgához került, aki 2022. január 11-én a teljes elsőfokú ítéletet hibásnak minősítette, minden pontban felülbírálta, a keresetet teljesen elutasította. A bíróság a Pesti Srácok állításait tényeken alapuló véleményeknek minősítette:

„Mivel jelen esetben az alperes (Pesti Srácok) közlései nem tényállításnak, hanem ténybeli alapokon nyugvó értékítéleteknek minősülnek, amelyek kifejezésmódjában sem indokolatlanul sértőek vagy bántók, a jó hírnév sérelmét nem eredményezik. (…)”

Majd, végül a kúria a másodfokú ítéletet helyben hagyta az alábbi indoklással:

„Az ítélkezési gyakorlat szerint a vélemény kifejtésének jogszerűségét megalapozza az, ha a kifejtett vélemény legalábbis vékony ténybeli alappal rendelkezik. A jelen esetben ilyen vékony ténybeli alapnak minősül a pályázat kiírásának ténye, valamint az alperes (Pesti Srácok) által igazolt módon az a körülmény, hogy a felperes (Ács Dániel) számos cikkben foglalkozott korábban az adott önkormányzat ügyeivel.”

Tehát a bíróság döntése értelmében a Pesti Srácok joggal állíthatja rólam, hogy korrupt vagyok, hogy rám írtak ki egy kerületi pályázatot, amin el sem indultam, hogy lefizettek és lefizetnek, hogy egy politikus megbízásából írok cikkeket, mert az állításuknak van egy vékony ténybeli alapja, ez a vékony ténybeli alap az, hogy a pályázat, amin nem indultam el, létezett, és korábban írtam cikkeket a kerület ügyeiről.

A bíróság döntése értelmében a Pesti Srácok cikke a mai napig elérhető. Amikor a kúria ítéletét kézhez kaptam, 2022. október 7-én így nézett ki a Pesti Srácok címlapja: