középkor

június 22., 07:44
Marcus princeps: Nyílt levél az Sátánhoz

Legvégső idők küszöbén állunk, Égi Bárány kora jövel! A kegyelmes Öreg Isten útszéli harcosa kimondta: Belzebub Weber dögvészt s pusztulást hozna a gyepűre, de a mélyfajmagyar biomasszán nem fog a rontás. Halld hát szavamot, germán pokolfajzat!

2022 június 22., 10:01
Marcus princeps: Az pénzrontó áfium ellen való orvosságrul

Álnok, rusnya, pogány, libernyák atyafiak (ha ugyan tudják-é magukról, hogy amazok) mindenféle rút dögöknek mérgéből kotyvasztottak a fekete halállal felérő főzetet.… De a kegyelmes Öreg Isten utat mutat vármegyéink főispánjainak üdvére. Halld szavamot, Victorianus rex!